Schantz

Databaser med annat Roligt

Hem på svenskaHome in english

Copyright © 1991 Schantz

Tillämpningar

Mina arbeten:

· FINANS - HP Frösunda
databaser för ’
out sourcing’ fakturaunderlag (Access, Excel)

· MATERIAL FLÖDE – Legalett Älvängen
produktion/projekt planering och uppföljning (Access, VBA, SQL)

· PLANERING - ProjectHelp Oslo
tidrapportering med planering och kostnader (SQL, .Net, CR, SAP)

· KALKYLERING - Cityvarvet Göteborg
offertsystem inkluderande kostnadsberäkning (Access, VBA)

· RAPPORTERING - GVA Consultants
produktion/projekt rapporter för flytande oljeplattformar
(Excel, Access, VBA)